Over het netwerk

Met het Netwerk Thuiszorg wil de VVSG de belangen van de lokale besturen verdedigen, de ondersteuning aan verantwoordelijken thuiszorg versterken en inzetten op efficiëntie en competentieverhoging. De VVSG zet een stevig netwerk van lokale mandatarissen en verantwoordelijken thuiszorg op.

De focus van het Netwerk Thuiszorg ligt op de belangenbehartiging en vertegenwoordiging van de lokale besturen en de ondersteuning en begeleiding van de verantwoordelijken. Het  Netwerk Thuiszorg verdedigt de belangen van de lokale besturen inzake thuiszorg, formuleert duidelijke standpunten, geeft mondelinge en schriftelijke antwoorden op vragen van mandatarissen en leidinggevenden van lokale besturen, organiseert informatievergaderingen, maakt duidelijke teksten en modeldocumenten op, organiseert vorming en regionale ondersteuningspunten en maakt ervaringsuitwisseling tussen lokale besturen mogelijk.

De regionale werking van het Netwerk thuiszorg wordt versterkt met een regionale medewerker in elke provincie. Daarnaast zetten we ook extra ondersteuning in voor financieel beleid, personeelsbeleid, kwaliteitszorg en procesbegeleiding over samenwerking tussen thuiszorgdiensten. Via dataverzameling willen we de thuiszorgdiensten de verschillende aspecten van de werking vergelijken met andere besturen (bereikte doelgroepen, personeelsaantallen of prestaties).

 

vormingsaanbod 2022